moys

Markalaşma

Marka kimliği markanın kendini nasıl ifade ettiği iken; marka imajı onun nasıl algılandığıdır. Marka kişiliği de, insan kişiliklerine…

Şehrin Kutsal Kaosu

Okuduğum bir kitapta şöyle geçiyordu; “Mimarların tek özlemi bize hazırladıkları kaderden kaçıp kırda yaşamaya gitmektir.”(Albert Caraco) Bu sözler…

Mimaride Yaratıcılık

Mimaride yaratıcılıktan bahsetmeden önce, yaratıcılık kavramı ve yaratıcı düşünme yöntemlerinden bahsetmek yararlı olacaktır. Yaratıcılık, tasarım süreci içinde bulunan…

Mimari Tasarım Süreci

Bir yapı ortaya çıkarma süreci ve bu süreçte alınan kararlar olarak da isimlendirilen “mimari tasarım”, bir tasarımcının, tasarım…

Mimari Tasarım

Mimari Tasarım geri bildirimlerle ilerleyen, birçok etken ile ilişkili, tekrarlı bir tasarım sürecidir. Tasarım ile ilgili problemlerin çözüm…

İç Mimarinin Önemi

Günümüzde görsellik çok ön plandadır. Hemen hemen her alanda görselliğin yanı sıra uyumlu olması gerektiğini düşünen insan sayısı…